Mgr. Dr. Manfred Linsbauer - nekrolog

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 04. 11. 2013

Mgr. Dr. Manfred Linsbauer Mgr. Dr. Manfred Linsbauer zemřel 26. 10. 2013. Na jeho snahu o sblížení Čechů a Rakušanů vzpomíná Pavel Kryštof Novák.

Nejen Vranov bude vděčně vzpomínat
Manfred Linsbauer, iniciátor festivalu Musica sacra, odešel


Jihlava, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Znojmo, Slavonice, Třebíč, Vranov nad Dyjí – celé české pohraničí – znalo a nadšeně tleskalo na koncertech pěveckých sborů rakouskému dirigentovi Manfredu Linsbauerovi. Vídeňský rodák (1945) se hned po stržení železné opony objevil v Třebíči a navázal zde kontakty s pěveckým sborem učitelů. Ten o svatodušních svátcích v roce 1990 pozval Linsbauerův Vídeňský vokální sbor na koncerty do Třebíče a Jaroměřic. Následovala další setkání, zkoušky a přípravy a o Vánocích v roce 1991 se jaroměřický chrám svaté Markéty, zaplněný do posledního místa, stal svědkem nevídané premiéry – pod Linsbauerovou taktovkou zazněla s jeho sborem Rybova Vánoční mše zpívaná česky. S jakým nadšením ji tehdy charismatický sbormistr provedl! S podobným entuziasmem připravoval spolu se svým kolegou Ladislavem Šabackým a jeho sborem společné koncerty a vždy o Vánocích si s obrovskou chutí společně s publikem zazpíval píseň Narodil se Kristus Pán.
V roce 1998 se dostalo Manfredu Linsbauerovi té cti, že byl starostou Jaroměřic Jaroslavem Kubou jmenován čestným občanem města. V roce 2010 obdržel cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mimo to byl nositelem několika rakouských vyznamenání. Manfred Linsbauer nebyl totiž jen vynikajícím sbormistrem, ale zasloužil se nemalou měrou i o rozvoj přátelských vztahů mezi Čechy a Rakušany. Vzájemná setkávání lidí z obou stran hranice a z toho plynoucí krásné partnerské vztahy na festivalu Musica sacra přes hranice, jehož základy v roce 1997 položil, jsou toho důkazem. Festival se konal každoročně v moravských, českých a rakouských příhraničních městech, ale i na venkově.
„Pohraniční oblasti jsou neurologickými body. Zde se toho může hodně přihodit, začít, odtud často přicházejí důležité impulsy. Jestliže se vyrovnáme s minulostí, zvládneme budoucnost. Mladí budou pak za to starším vděčni.“ Tato Linsbauerova slova kéž jsou nám odkazem člověka, který měl rád nejen zpěv a dobrou hudbu, ale byl také opravdovým přítelem naší vlasti a cítil se, jak říkal, v Jaroměřicích jako doma.

Poslední rozloučení s Mgr. Dr. Manfredem Linsbauerem, který podlehl těžké nemoci 26. října, se uskuteční v sobotu 9. listopadu na hřbitově v Badenu ve 14.30, v 18.30 bude v jeho oblíbeném kostele ve Vídni – Svatém Městě sloužena zádušní mše svatá.

Pavel Kryštof Novák


Mgr. Dr. Manfred LinsbauerMgr. Dr. Manfred Linsbauer