Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kým je vedena církev, která je přirovnávána ke stádu ovcí? Nad tím je možné se zamyslet v dnešní deváté myšlence z věroučné konstituce Lumen gentium.

Ukaz("text"); ?>