5. myšlenka z věroučné konstituce o církvi_ Lumen gentium

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 05. 11. 2013

Jakou souvislost má Duch Svatý s církví?Odpověď nám opět nabízí věroučná konstituce Lumen gencium,a můžeme nad tím dnes rozjímat.Duch bydlí v církvi a v srdci věřících jako v chrámu, v nich se též modlí a vydává svědectví, že jsou přijati Bohem za vlastní syny.