Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://www.theofil.cz/, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

Krásná, hluboká, inspirovaná a inspirující slova "mariánského mystika" sv. Ludvíka M. Grigniona z Montfortu (+ 1716) o Marii, tedy o té, která početím Syna Otcova ve svém lůně byla "vtažena" do lůna Otcova (srov. J 1,18) a celé Nejsvětější Trojice. Skrze slova sv. Ludvíka, zejména z jeho spisu "Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně", jsme pozváni stát se syny těchto dvou lůn: syny Mariinými i syny nebeského Otce, bratry Ježíše Krista (srov. Ř 8,29), jednorozeného Syna Otcova.

Ukaz("text"); ?>