Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

foto z: res.claritatis Ještě nevíme, kdo jím bude, koho Pán vybral, aby vedl Jeho Církev v rozbouřených vodách této doby. Bude to však jistě těžký a náročný úkol, poslání. Bude to, jistým způsobem, následování na křížové cestě. Modleme se již nyní za sv. Otce, za dary Ducha Sv., sílu a vytrvalost...

Ukaz("text"); ?>