Křížová cesta - úvod

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: Křížové cesty -vydala Matice Cyrilometodějská, Vydáno dne: 13. 02. 2013

Kříž k nebi tam ční, na něm On umírá ještě mlád, abys ty mohl žít, aby ses ty mohl smát a ještě mohl mít rád…


Sám a sám, tu noc Ježíš byl, krvavou pouť mu člověk připravil, všechen hřích bolest a žal, tiše šel a nezoufal, to slovo láska nezradil, pro slovo láska život svůj položil.
Nemáme čas. Pane, stěžujeme si, že nemáme čas, nikdy nemáme dost času, honíme se, pospícháme, stále doháníme čas, přepracovaní, uštvaní… Moc nám chybí čas. A Ty, Pane? Je nám jasné, že všechen Tvůj čas, všechen čas Tvého života byl jen pro nás! Ukaž nám, Pane, teď, až půjdeme s Tebou cestou kříže, jak je to doopravdy s časem.
Dnes je svět plný rozporů, nehledá tam pod křížem oporu, jeho "já" však nemá cíl, umírá pod tíhou vin, to slovo láska usíná, když člověk mu srdce své zavírá.