Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

7. 12. 2012 se v 18.15 vrátila k nebeskému Otci sestra Suzanne de Maesschlack z Belgie. Protože patří do společenství řeholních sestřiček, které pomáhají FATYMu svojí modlitbou a jinou pomocí, pamatujme na ni s vděčností v modlitbě.

Ukaz("text"); ?>