Video: Zjavení Královny pomoci, Dechtice, 9. září 2012

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 15. 09. 2012

Dechtice Dne 9. září 2012 se jako v každou první neděli po prvním pátku uskutečnila pouť na horu Boričky v Dechticích.

Pouť byla zaměřena k svátku Povýšení sv. Kříže a k svátku Sedmibolestné Panny Marie.

Vizionářka Simona přečetla část ze zjevení Kateřině Emmerichové na Kalvárii pod Ježíšovým křížem, kde Panna Maria ve svém Neposkvrněném Srdci prožila své největší bolesti.

Takto náš národ má za patronku Pannu Marii v té chvíli, kdy se stala Spoluvykupitelkou celého lidstva spolu se svým Božským Synem.

K bolestem Panny Marie se vizionáři spolu s poutníky modlili i sv. růženec. Panna Maria se zjevila při pátém tajemství (pod křížem). Zjevení Královny pomoci trvalo od 14.37 do 14.48 min.

VIDEO:
Zjevení Královny pomoci,
Dechtice,
9. septembra 2012


TV-MIS.cz


Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 15. 9. 2012, naleznete zde.

pouť v Dechticích, foto: Magnificat.sk