Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: Acta curiae Litoměřice, 5. 9. 2012, Vydáno dne: 09. 10. 2012

Dne 10. května 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím ofociálně otevřel cestu k jejich prohlášení za blahoslavené, které proběhne 13. 10. 2012

Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde, proběhne v pražské katedrále.

Plakátek ke stažení zde! Download...

PROGRAM:
Pátek 12. 10. ve 20:00 hod.
Clarinet Factory & Alan Vitouš (perkuse), Petr Nikl (světelná performance)
kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1

Sobota 13. 10. v 10:00 hod.
MŠE SVATÁ, BLAHOŘEČENÍ při níž bude blahořečeno Čtrnáct pražských mučedníků
hl. celebrant kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení
katedrála sv. Víta, Praha

Sobota 13. 10. v 15:00 a 16:00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KLÁŠTERA A KOSTELA
možnost návštěvy výstavy
ČTRNÁCT PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ: MÍSTO - PŘÍBĚH
ambity kláštera u Panny Marie Sněžné, Praha 1

Sobota 13. 10. v 19:00 hod.
HRADIŠŤAN (koncert), umělecký vedoucí Jiří Pavlica
kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1

Neděle 14. 10. v 10:00 hod.
MŠE SVATÁ
na jejím závěru bude nádvoří kostela dedikováno Čtrnácti pražským mučedníkům
hl. celebrant br. José Rodríguez Carballo OFM, generální ministr
kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1


Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Panny Marie Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře Rudolfa II. a zhruba do roku 1610 konvent i kostel obnovila. Dne 15. února 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy (tzv. vpád Pasovských). Vojsko, které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře a už během svého postupu k Praze vyvolávalo pobouření tím, jak se chovalo barbarsky, obsadilo rychle Malou Stranu a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel na Starém a Novém Městě pražském i těch, kdo se většinově nekatolické Prahy stáhli před postupujícím vojskem, přerostlo v explozi extrémního radikalismu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů, v nichž došlo k rabování, a někde i krveprolití. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita františkánů, kterou tvořili bratři různých částí Evropy (čtyři Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeobecně odsouzen, a to ze strany jak katolíků, tak protestantů.

Pohnuté události spojené s vpádem Pasovských a mučednictvím čtrnácti františkánů jsou mementem, dnes poněkud pozapomenutým, jež však může po čtyřech staletích napomoci hlubšímu porozumění některým historickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování.

Pro naši církev je toto blahořečení významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří před očima všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.

O Čtrnácti pražských mučednících také ZDE.


Pochod pro život 2009Benedikt XVI.Obnova LM BojanoviceTříkrál Brno 2010Tříkrál Brno 2010