Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.magnificat,sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Po zjevení Královny pomoci 6. listopadu 2011 na hoře Boričky v Dechticích (13.55 - 14.05 h) vizionář Martin Gavenda řekl odkaz Panny Marie: Panna Maria nás vkládá do Ježíšovy uzdravující lásky, i všechny pochybnosti, které máme v našich srdcích, pochybnosti o tom, zda jsme Bohem milováni. Panna Maria nás zve k denní modlitbě s vědomím, že Bůh nás opravdu miluje. A že jsme milováni naší Matkou ..

Ukaz("text"); ?>