Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://prolife.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Nedávno byly v American Journal of Medical Genetics publikovány výsledky výzkumu týkajícího se života dětí s Downovým syndromem (DS) v rodinách. Výzkum se opíral o tři průzkumy, ve kterých tisíce rodičů a stovky sourozenců dětí s DS byly dotazovány na to, jak na ně působí soužití s takovým dítětem.

Ukaz("text"); ?>