Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Lidské ctnosti. Co je to ctnost? Ctnost je trvalá dispozice konat dobro. Jsou to ustálené postoje našeho rozumu a naší vůle, které se vyznačují pevností v konání dobra. Člověk ctnostný koná dobro snadno, nevyžaduje to od něj velkou námahu, stává se to jeho „druhou“ přirozeností. Jednat dobře mu působí radost.

Ukaz("text"); ?>