Nové heslo

Autor: Lucka Růžičková <luruzic(at)seznam.cz>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 05. 05. 2011

křest Heslo je platné od soboty 16. dubna. K hlubšímu prožití obnovy křestních slibů na Bílou sobotu. Po celý rok, zvláště tento, kdy se více o křest zajímame, si máme uvědomovat jak obrovský dar je křest.

Křest je bránou do nebe,
jak pro mě, tak pro tebe!
křest


"Skrze křestní milost - ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - jsme povoláni k tomu, abychom měli účast na životě Nejsvětější Trojice, zde na zemi v temnotě víry a po smrti ve věčném světle."