TV Magnificat - Pouť otce Jaroslava Stříže

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 22. 02. 2011

Turzovka 1 menší O. Jaroslav Stříž z české farnosti Křešice u Litoměřic putoval na horu Živčák (Turzovka) dlouhá léta. Vděčně s ním chodili hlavně čeští poutníci, pro které je toto místo zjevení Panny Marie na pomezí Slovenska a Moravy téměř domovským. V únoru 2008 touto poutí poutníci oslavili zároveň 150-té výročí zjevení Panny Marie Bernadettě Soubirousové v Lurdech. Dokument spustíte zde.

V tomže roce se v létě uskutečnila u příležitosti 50-tého výročí zjevení Panny Marie lesníkovi Matúšovi Lašútovi na Živčáku velká slavnost. A v říjnu 2008 byla hora Živčák vyhlášena poutním místem, které od dubna 2010 podléhá ustanovenému duchovnímu správci.

Dokument:
POUŤ OTCE JAROSLAVA
spustíte zde.


o Jaroslav Stříž na Turzovce


O Turzovce a otci Jaroslavovi vyšly ve Fatymu tyto články:

Jak se schylovalo k mému pohřbu

a

Zemřel vizionář z Turzovky


V tomto článku naleznete i další odkazy.

Turzovka 2 menší