Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kostelní Vydří, 17.7.2009 Otec biskup Vojtěch Cikrle nás všechny prosí, abychom se snažili podporovat povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.
Pamatujme ve svých modlitbách na tento úmysl.
Přihlášky do kněžského semináře je možné podat do 25. 3. 2011.

Ukaz("text"); ?>