Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Tříkrál Brno 2010 Také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo. Do Brna, jako prvního místa České republiky, ho brněnští skauti přivezou z Vídně v sobotu 11. 12. 2010. Do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši v neděli 12. 12. v 9 h v katedrále sv. Petra a Pavla.

Ukaz("text"); ?>