Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Mnozí věřící citelně pociťují nedostatek kněží a tak se ptají: Co můžeme dělat pro nová kněžská povolání. V této souvislosti nabízíme zajímavý pohled Papeže Pia XI. (1922-1939), který může napovědět, kde mohou nová duchovní povolání vznikat. Citovaný text najdete v encyklice z 20.12.1935 Ad catholici sacerdotii.

Ukaz("text"); ?>