Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

RC Monitor CHtěl bych doporučit: RC Monitor, publicistický čtrnáctideník, který mapuje dění ve společnosti katolickýma očima. Obsahuje komentované zprávy, politické a kulturní komentáře, věroučná témata, rozhovory, atd. Svou aktuálností a formou poskytuje nejen důležitý přehled o dění, ale též zprostředkovává hlubší vhled do dění a napomáhá v orientaci v dnešním složitém světě.

Ukaz("text"); ?>