X. národní pěší pouť na Velehrad - severozápadní proud

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Bude a zveme!, Vydáno dne: 15. 08. 2010

Přinášíme plán trasy pro severozápadní proud a podrobnější informace o pěší pouti na Velehrad 2010 a všechny srdečně zveme. Pouť už se blíží!

Plánovaný průběh X. pěší poutě na Velehrad - 2010 – „severozápadní proud“ –
Radešínská Svratka, Vítochov, Vír, Olešnice, Boskovice, Ruprechtov, Milonice, Boršice - Velehrad

Neděle – 15.8. - Předetapa:
Ve 12,45 h vyrazí P. Pavel Habrovec z Radešínské Svratky s poutníky na Vítochov povede je pan Karel Smejkal z Bystřice. V 19 h bude mše svatá na Vítochově. Po ní bude pohoštění a ubytování v kulturním domě. Dovoz zavazadel si zajistí poutníci na Vítochov sami.

Pondělí 16.8. – Úvodní etapa:
Ve 12 h - Vítochov kostel – Anděl Páně, evangelium, slovo na cestu P. Peňáz, žehnání poutnických křížků pro "prvňáčky", píseň Anděle Boží, strážce můj. Vycházíme po silnici, na Karasín, kolem rozhledny, dále lesem, přes hráz přehrady, – zde bude přestávka na občerstvení. Potom pokračujeme přes Chlum, Věstín, Rovečné, Velké Tresné do Olešnice. Zde v 18,30 h mše svatá – promluva P. Vojtěch Glogar, po ní ubytování v rodinách.
Zavazadla si na Vítochov dopraví každý sám, Z Vítochova už se naloží na doprovodné vozidla a budou poutníkům vezeny až na Velehrad. Důležité upozornění a prosba: Je nás hodně, proto si neberte, pokud je to možné turistické krosny s kovovou konstrukcí - zaberou hodně místa a jsou neskladné, vhodné jsou batohy, cestovní tašky a pod. Vezměte si jen věci nezbytně nutné!
Celkem km asi 20 km: Vítochov - Vír 8 km … Vír – Rovečné 4 km ... Rovečné – Olešnice 8 km

Úterý 17.8. – 1.etapa:
Olešnice v 7,00 h ranní chvály, slovo na cestu P. Habrovec. V 7,15 h odchod z Olešnice po červené značce – Ústup, Křetín - 7 km – po silnici Letovice klášter Milosrdných bratří 6 km. Zde polední zastávka. V místní závodní jídelně nemocnice Milosrdných bratří máme objednán oběd - přislíbena je polévka, smažené kuře brambor, cena 52 Kč. Kuchařky nabídly možnost kávy. Tento oběd je objednán pro všechny pěší poutníky - kdo z vás tento oběd - pak musíte odhlásit nejpozději do 12.8.
Odchod v 14 hod - z kostela po silnici – stoupání 3,2 km Podolí – silnice, klesání – 1,6 km - Míchov – silnice, rovina, stoupání – 6,2 km . Cesta – asi - 14 km do Letovic, 11 km do Boskovic - celkem asi – 25 km. Boskovice kostel v 18 hodin mše svatá, promluva P. Miroslav Kazik. Ubytování v Boskovicích buď v rodinách nebo na faře.

Středa 18.8. – 2. etapa:
Boskovice 6,30 h – ranní chvály, slovo na cestu jáhen Ladislav, po silnici, později lesem po červené turistické cestě, stoupání, silnice – 4,8 km – Valchov (zastávka u obchodu na občerstvení) po žluté tur. cestě, lesem, stoupání - 3 km - Němčice (krátká přestávka na napití u kostela,) – po turistické cestě, převážně lesem, pozvolné klesání – 5 km – Sloup – přivítání u Panny Marie Bolestné - polední zastávka asi 2 hodiny - dále po červené t.c. - po silnici kolem Sloupsko-šošůvských jeskyní do Ostrova u Macochy – 5 km, odtud po lesní cestě do Senetářova – 5 km – krátká občerstvovací zastávka. Podomí - po silnici - 2,5 km – Ruprechtov 2,5 km zde ubytování v rodinách a v penzionu, v 18,30 hodin mše svatá – promluva P.Pavel Habrovec - Cesta do Sloupu 13 km, do Ruprechtova 15 - celkem asi – 28 km.

Čtvrtek 19. 8. – 3. etapa:
Ruprechtov 7, 30 h – ranní chvály, slovo na cestu P. Glogar – lesem a potom po málo frekventované silnici – 6 km – Račice – zde čekání na západní proud z Velkého Meziříčí – nebo oni na nás, možnost občerstvení u místních obchodů – po silnici, tur. stezka, zelená, červená – 5,5 km – Luleč – po silnici - 3 km – Rostěnice – mše svatá – promluva jáhen Ladislav, (zastávka u kostela a v kostele – 2 h, občerstvení od místních farníků) – po silnici – 4 km – Kučerov – po silnici – 3 km – Kozlany – po silnici – 6 km Milonice, zde v 18,45 h večerní chvály. 19 h – rozebrání poutníků do rodin.
Cesta celkem asi 28 km, ubytování po rodinách, polední zastávka Rostěnice.

Pátek 20.8. – 4. etapa:
Milonice 6,45 h, ranní chvály v kostele, slovo na cestu P. P. Lacina. Po silnici - 2 km - Nesovice po silnici, Snovídky – 4 km – Nemotice po silnici - 2 km -Mouchnice – po silnici 4 km - Koryčany (krátká pobožnost v kostele, možnost nákupu v místních obchodech, zastávka 30 min) odtud po silnici - 4,7 km -na parkoviště „U křížku“ – zde modlitba uprostřed dne a „oběd“ – z vlastních zásob asi hodinu, odtud lesem žluté turistické – 1,8 km - na sv. Kliment, kde bude setkání všech proudů, cyrilometodějská bohoslužba vedená P. Peňázem, krátký odpočinek, cesta do Boršic, zde mše svatá v 18 hodin – promluva. Nocleh – v rodinách a na faře. Celkem asi 31 km.

Sobota 21.8. – 5. etapa:
v 8.00 Boršice - v kostele a kolem kostela v obci setkání všech poutníků pěších a autobusových, promluva a slovo na cestu P. Jan Peňáz, farář ze Křtin. Z Boršic po silnici - 3,5 km - do Tupes – zpevněnou a polní, lesní cestou 4, 7 km na Velehrad – v 10,30 hodin na nádvoří – obnovení zasvěcení národa Panně Marii. Příležitost sv. zpovědi pro „autobusové“ poutníky. V 12 h mše svatá. Cesta asi 8 km. Po mši svaté odpoledne v 15 h, Bože chválíme Tebe, svátostné požehnání, odjezd domů autobusy.


Toto vše – dá-li Bůh – a podle počasí a jiných okolností je vždy možná změna.
Hlavní úmysl poutě je za osobní obrácení a obrácení našeho národa k Bohu.

Dotazy připomínky – jLadislav Kinc, 606948970, 516463315,
kinc@biskupstvi.cz, 59264 Prosetín 79

Všem Vám žehnám – jáhen Ladislav