Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Bude a zveme!, Vydáno dne: 30. 07. 2010

Arcibiskupství olomoucké a Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc pořádá výstavu Kněžské osobnosti. Výstava, která potrvá do 30.9.2010, v rámci světového Roku kněží přibližuje mimořádné osobnosti Arcidiecéze olomoucké. Otevřeno: úterý až sobota 9-17 hod., ve středu jen do 16 hod., v neděli 11-17 hod.

Knižní podoba této výstavy vyšla letos v Matici cyrilometodějské.
Kniha má název KNĚŽSKÉ OSOBNOSTI, Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století.
Napsal ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner

V Úvodu mimo jiné napsal:

,, ....Kdo prošel českým školstvím a literaturou doporučenou k četbě, je překvapen mnoha krásnými a a významnými osobnostmi v církvi, když na ně narazí.Ba objeví i důvody k hrdosti na církevní společenství, k němuž patří a hlásí se. ...

... Lidská paměť obvykle uchovává prohry a zrady věřících i kněží. Hříšníci patří k církvi, která je na cestě k dokonalosti, stejně jako svatí, v nichž dokonalost pedjímá. K pravdivému vidění je třeba se zajímat nejen o barvu černou, ale i o krásu jiných barev. A těch je většina. ...

....fragmenty z našich dějin, které nabízím, načrtávají malé medailony zajímavých kněží, se kterými jsem se náhodně setkal při různých příležitostech nebo kteří vzbudili mou zvídavost. Snad poslouží mladým lidem k lepšímu poznání církevního společenství, do něhož patří a zvláště poslouží domácím kněžím, i těm, kteří přicházejí odjinud, k poznání kněžských řad, do kterých sami vstupují. ...

.... Pohled do dějin je nejen poučný, ale i povzbudivý.Jsme-li někdy smutní ze současnosti, stačí letmo nahlédnout do minulosti, kterou tato země musela projít. Byla kdysi stržena k protestantismu a stala se znovu katolickou, jindy byla poněmčena a je znovu česká díky nesmírnému nadšení a úsilí mnoha kněží svatého života. Že by se dnešní nevěřící většina mohla také jednou změnit? Určitě, ale je tomu potřeba kněží, kteří se dají Bohu bezvýhradně k dispozici. ..."


Po Úvodu následuje v kapitolce Stručný obraz doby nástin církevní situace posledních sta let.
Jádro knihy tvoří medailony 48 kněží, které jsou seřazeny podle abecedy a krátké zamyšlení:Co se čeká od kněží dnes.
Následují seznamy diecézních kněží vězněných a jinak perzekuovaných ve 20. století.

Na zadní straně obalu knihy můžeme číst:
Mezi kněžími Arcidiecéze olomoucké najdete řad skutečně zajímavých osobností: světce a kandidáty svatořečení, mučedníky a svědky víry, skutečné pastýře, ale i národní obrozence a politiky, vědce světového formátu i objevitele, spisovatele i umělce. Tato kniha nám některé z nich přibližuje.
Doby totalitních režimů 20. století přinesly kněžím utrpení v neuvěřitelné podobě a míře - znemožnění pastorace, ponižování, otrockou prácivěznění, týrání, újmy na zdraví, ztráty života. O tom všem velmi střízlivě vypovídají rozsáhlé tabulky na konci knihy.
Kéž svědectví o těchto kněžích osloví nás, kteří v tak jiné době sklízíme plody jejich setby, a povzbudí k naší dobré setbě pro generace příští.
Výstava v olomoucké katedrále i samotná kniha jistě stojí za pozornost.

Mons. Jan Graubner
kniha Kněžské osobnosti
Velehrad