Varhaní koncert v Zabrušanech

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Adoptivní farnost, Vydáno dne: 29. 07. 2010

V neděli 25.7. 2010 byl v 17:00hodin v kostele sv.Šimona a Judy v Zabrušanech koncert duchovní hudby. Bylo velkou radostí i milým překvapením to, jak byl kostel zaplněný.
Do farnosti Zabrušany, která je hned vedlejší farností Jeníkova a kterou také příležitostně obstarává Farní Tým z Vranova nad Dyjí, přijel na varhany zahrát pan Ivoš Prchal, který je hlavním varhaníkem ve Vranově nad Dyjí.

Varhaní mistr pan Ivoš Prchal a zpěvačka Petra Molíková


Začátek koncertu byl v 17:00hodin, ale již před touto hodinou začaly do kostela přicházet lidé, takže ještě před začátkem jsem napočítala účast asi 30 až 35 místních lidí a k tomu přišlo ještě několik místních dětí. Také soluňáci se zúčastnili tohoto koncertu. Přijeli i někteří farníci z Lahoště.
Nyní ještě něco málo k historii varhan. Varhany byly sestaveny koncem 19. století, asi v roce 1870. Stavěl je Rigr z Krnova a varhany mají 10 rejstříků. Varhany jsou mechanické.

Postupné zaplňování kostela
Na úvod zazněla skladba od F.X. Brixi – FUGATTA D-DUR. Po ní následovalo přivítání od otce Marka, který navíc celý koncert moderoval.
Druhá skladba, která zazněla pak pochází z 15. století a nesla název ALLELÚIA a byla doprovázena navíc i zpěvem Petry Molíkové.
Další skladbou, která zazněla bylo vlastní preludium Ivoše Prchala na píseň O HLAVO TĚLA CÍRKVE, kdy po preludiu pak zazněla i sloka písně.
Další skladba pak byla od J.S. Bacha – PRELUDIUM h – moll. Dále pak zazněla také Aria F –DUR od J.V. Rathgeberka, od kterého pak byla ještě ARIA 50 ex d- moll. Dále jsme mohli slyšet píseň s názvem HLEDÁM, KDE BYDLÍŠ PANE společně s doprovodem zpěvu nebo také UČIŇ MĚ, PANE, NÁSTROJEM. Celý koncert měl 14 skladeb, kde na závěr pak zaznělo SLAVNOSTÍ PRELUDIUM G- DUR na varhany.

Moderátor celého koncertu


Petra Molíková – zpěv


Ivoš Prchal u varhan


Závěrečný potles pro Ivoše a Petru


Martin z Lahoště, který celou dobu šlapal na varhany


Myslím, že pro mnohé byl tento koncert velkým zážitkem. Hned po skončení koncertu bylo několik pozitivních ohlasů. Velké poděkování patří také všem, kdo se nějakým způsobem podíleli na přípravě tohoto koncertu a v neposlední řadě pak i samotnému varhanímu mistrovi, panu Ivoši Prchalovi a zpěvačce Petře Molíkové.