Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Výbor na obranu rodičovských práv zaslal 24. 6. 2010 otevřený dopis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém předkládá nesouhlas s předložením jednotného typu výuky předmětů nebo témat, které souvisejí s hodnotovým systémem člověka.

Ukaz("text"); ?>