Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Při příležitosti 300. výročí vzniku poutního místa v Kostelním Vydří uděluje brněnský biskup Vojtěch Cikrle dekretem čj. Ep/226/09 ze dne 9.3.2009 milost plnomocných odpustků pro místní kostel Panny Marie Karmelské, a to od 25. března do 31. prosince 2009, za dodržení obvyklých podmínek.

Ukaz("text"); ?>