Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Časopis Milujte se! - titulní strana FATYM se podílí na vydávání časopisu Milujte se! Jde o mutaci stejnojmeného časopisu vycházejícíh v několika zemích Evropy a v USA. Redakce časopisu má sídlo na vranovské faře.

Časopis vychází v České republice pod záštitou Sester Matky Terezy, které o něm píší: Jsme velmi šťastné, že časopis Milujte se! šíří pravdu a učení církve, jehož prospěšnost a vzdělávací vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí. Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se podílí na vzniku tohoto časopisu.

Ukaz("text"); ?>