Diskuze

Pokud si myslíte, že máte čím přispět, pošlete nám, prosím, email s příspěvkem na adresu: bratrstvo@fatym.com
Děkujeme!


22.sprna 2004 - o. Marek Dunda
Den po ukončení IV. pěší poutě na Velehrad bych chtěl touto cestou moc poděkovat.
V první řadě patří samozřejmě dík Pánu Bohu, že se i ta letošní pouť mohla uskutečnit, že jsme došli bez vážnějších problémů a přitom ani vlastně nezmokli, přestože na celém území byly předpovídány přívalové deště.
Chci poděkovat též všem zúčastněným za pěknou poutní atmosféru, za aktivní přístup a za příklad víry.
Můj zvláštní dík patří otci Janu Peňázovi z Velkého Meziříčí, který nese hlavní tíhu spojenou s přípravou a průběhem těchto poutí. Dík, že jeho (v dobrém slova smyslu) "zažraný" přístup strhuje i ostatní.
V našem jižním směru se zapojují stále další do pomoci při organizaci poutě. To mě velmi těší. Na pořádkové je velký spoleh a jejich obětavost a ostražitost je pro nás k nezaplacení. Můžeme si pak v klidu a bez obav jít, modlit se zpívat a nemusíme se starat o provoz kolem. Letos jsme ozkoušeli i experiment s jedním pořádkovým, který se stále pohyboval přímo ve skupině poutníků (Ctirad Pisk). Měl za úkol dohlédnout na to, aby se průvod netrhal a nevznikaly zbytečné mezery. Neměl lehkou pozici, ale osvědčil se a povzbuzoval skutečně vytrvale - i díky jemu jsme nemuseli čekat a jednotlivé denní úseky jsme prošli v rekordních časech. (Možná, že naše rychlost byla ovlivněna i jinými faktory např. převažovala mládež, už je trasa vychozená atd.).
Další, kterým patří velký dík, je náš doprovod: Rychlá rota, pan Plaček a Vlčkovi. Bez nich by to nešlo. Zpětně si uvědomuji, jak je to dobré, když se můžeme spolehnout na to, že je o vše dobře postaráno.
Kolem mikrofonu se letos střídalo více ochotných zpěváků (nepřeslechnutelný byl o.Marian) a zpěvaček než v minulých letech (a to se na některé hvězdy ještě ani nedostalo...). Potěšilo mě, že tentokrát i slečna Nováková z Přimětic hodnotila letošní zpěvy jako přijatelné (mám na to dvě vysvětlení: 1.buď si už zvyká 2.stárnu a tak už s ostatními zpěváky neděláme tolik rámusu jak dřív).
Nový zdravý rozruch vnesli do naší poutě členové mariánských družin: Marianky a Soluňáci. Marianky byly nepřehlédnutelné nejen díky krásnému mariánskému tričku. Ozdobily všechny kříže a kapličky květinami a pomodlily se u nich - a my jsme mezi tím v klidu šli a pokračovali s programem skupiny. Marianky také vyhráli poutní Hitparádu a velké fotbalové utkání... Pro mě zůstane nezapomenutelné jejich provedení naší písně Bůh ti dá. Soluňáci nesli celou cestu cihlu na stavbu kostela na Šumné, vedli i pro ostatní kající modlitby a při fotbalovém utkání předvedli za nerovných podmínek nejen vzorný výkon, ale po utkání vůbec ani nereptali...
Obohacením našeho směru byli sourozenci Josef, Marie a Ondra z Kamenného Přívozu. Ti nám už vydatně pomohli před vyjitím na faře ve Vranově při úklidu dřeva (díky) a pak výrazně ovlivnili atmosféru celé poutě díky svým hereckým i hudebním projevům. Kéž by se Pavlíkovi Lukešovi podařilo domluvit a pak zrealizovat nahrání nových poutních hitů...
Rád bych poděkoval i těm, kteří se starali o hitparádu a večerní programy (veselé večery). Není to lehké vše zorganizovat... Nápaditost dokumentační skupiny asi budeme moci docenit a ž po zveřejnění videokazety a pořízených fotografií.
Děkuji i všem kněžím (a jáhnovi)- zvlášť o. Jindřichovi za mnohé, čeho si ani poutníci nemohli všimnout, ale co organizačně zajišťoval.
Ať Pán žehná i všem, kteří nás po cestě ochotně a pěkně přijímali a hostili...
Bylo by toho ještě mnoho, co by stálo za připomenutí, ale třeba si vzpomenou i ostatní a připojí své názory. Budeme vděční i za nové originální nápady a rady k vylepšení.
A tak na závěr  ještě jednou děkuji všem souputníkům a těším se na další poutě na poutní místa Bohem nám daná
o. Marek Dunda


22.srpna 2004 - o. Jan Peňáz
IV. pěší pouť na Velehrad se s pomocí Boží podařila. Na hoře sv. Klimenta, kde se scházejí všechny proudy, se nás v pátek 20.8. 2004 odpoledne sešlo 263 - zatím nejvyšší počet. Po etapách připutovali poutníci z Prahy, po čtyřech dnech došli poutníci z Vranova nad Dyjí, Radešínské Svratky, po třech dnech z Víru a Velkého Meziříčí, dva dny měli za sebou poutníci ze Slavkova u Brna a první perný den poutníci z Veselí nad Moravou. Na Vranov a do Velkého Meziříčí se sjeli i další poutníci z Prahy a dalších míst v  Čechách i ve Slezsku. A po cestě se přidávali ještě další. Počasí bylo pěkné, i když v prvních dnech nás doslova vysávalo vedro. Naštěstí nám dobří lidé často nabídli nápoje (v Tišnově a okolí, Rostěnicích a ve farním obvodu Milonic a v Buchlovicích i jídlo). Pán Bůh zaplať všem. V pátek dojeli poutníci autem z Vysočiny a říkali: Ujeli jsme před přívalovými dešti, ženou se za námi. Nám však Pán Bůh poslal jen malou přeháňku, vhodnou právě na osvěžení. Bylo také pěkné, že v tomto roce rodiny bylo z mnoha rodin více členů: všech pět dětí Adamcových z Olešnice s oběma rodiči, manželé Janů z Hlinného se čtyřmi ze svých sedmi dětí, tři z osmi dětí Kincových, tři ze šesti Šustrových a tři z pěti Novotných, dvě dcery Novákovy (osmiletá Šárka a desetiletá Dominika) s tatínkem a jejich dvě sestřenice také s tatínkem. Z
osmi dětí Vítkových z Řečice šel zatím jen nejstarší - desetiletý Tomáš. Vůbec nejstarší byla čtyřiasedmdesátiletá Helena, z mužů devětašedesátiletý Stanislav. Poutě se zúčastnilo celkem 10 poutníků, kteří od roku 2000 došli pěšky do Říma, mezi nimi i Martin a Tomáš, kteří tam dorazili letošního 2. srpna, a ještě nebyli doma. Díky ochotě a obětavosti buchlovických jsme se
mohli na faře občerstvit a ve škole a na hřišti přespat a ráno v sobotu 21.8. s dalšími, kteří přijeli autobusem, vyrazit na posledních sedm kilometrů společně. To nás bylo už pět set dvacet pět. Byl to úžasný pohled na dva poutnické "hady", které se vinuly mezi poli a zahradami k Velehradu. Tam nás místní pan farář pěkně přivítal a podle starého zvyku pokropil svěcenou vodou. Po příchodu na nádvoří jsme obnovili zasvěcení Panně Marii. Bylo zajímavé, že právě v tomto roce to bylo v duchu článku 2004 z Katechismu katolické církve. V něm se hovoří o tom, že každý stav člověk dostává od Boha zvláštní milost k tomu, aby mohl plnit povinnost svého stavu. Jednotlivé stavy - děti do 12 let, svobodní chlapci a muži od 12 do 40 let, svobodné od 12 do 40 let,  manželé a rodiče do 60 let a svobodní a svobodné nad 40 a manželé a rodiče nad 60 přistupovali před obraz  Matky Unie, klekali do trávy a vyprošovali si pro sebe i ostatní pomoc Boží na přímluvu Panny Marie. Pak byla mše svatá v bazilice. Otec Stanislav Krátký, probošt mikulovský, připomněl, jak je Velehrad důležitý a jaké úžasné místo zde máme, dokonce nám zazpíval: Velehrad noster admirabilis (Náš úžasný Velehrad). Pak všechny povzbudil k následování svatých bratří od Boha nám daných. Nejen dětem doporučil často přidávat tato poslední čtyři slova, například: Maminka, od
Boha nám daná. Následovalo veselé poutní odpoledne a před svatostánkem jsme pak všichni poděkovali, že jsme mohli po celou dobu pouti poznávat dobrodiní Boží i lidské. Příští pouť začíná v pondělí po návratu ze setkání mládeže v Kolíně, 22. srpna, a všichni se sejdeme, dá-li Bůh, v sobotu 26. srpna 2005.
Jan Peňáz v.r.
Jan Peňáz


Pokud si myslíte, že máte čím přispět, pošlete nám, prosím, email s příspěvkem na adresu: bratrstvo@fatym.com
Děkujeme!


zpět na bratrstvo

Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.